Vågan kommune

Vågan kommune har akuttberedskap.
Annen vaktordning

Telefon:
48 04 04 29

Åpningstider:
Vaktordning som er tilgjengelig mandag - fredag kl. 15:30 - 08:00.
Hele døgnet i helg og på helligdager.

Barneverntjenesten

Telefon:
75 42 00 00
75 42 03 80

E-post:
postmottak@vagan.kommune.no

Åpningstider:
Mandag - fredag kl. 08:00 - 15:30

Besøksadresse:
2. etg. i sentrumsbygget i Svolvær (Familieenheten)

Postadresse:
Vågan kommune
8305 Svolvær

Nettside:
www.vagan.kommune.no