Årdal kommune

Årdal kommune har akuttberedskap.
Annen vaktordning

Interkommunal vaktordning for: 

  • Aurland kommune
  • Lærdal kommune
  • Årdal kommune

Telefon:
90 21 34 81

Åpningstider:
Interkommunal vaktordning som er tilgjengelig hele døgnet.

Barneverntjenesten

Telefon:
57 66 50 00

Besøksadresse:
Samfunnshuset
Statsråds Evensens veg nr 6
6881 Årdalstangen

Postadresse:
Årdal kommune
Pb 40
6881 Årdalstangen

Nettside:
www.ardal.kommune.no