Alarmtelefonen 116 111

Dersom du trenger akutt hjelp kan du ringe Alarmtelefonen for barn og unge på telefon 116 111. Dette er en gratis tjeneste som er åpen hele døgnet. Les mer om Alarmtelefonen for barn og unge her www.116111.no

Hvis du mistenker at barnet er utsatt for noe straffbart, for eksempel vold eller seksuelle overgrep, bør du varsle politiet. Ring politiet 02800 - Nødnummer 112.