Andre nyttige nettsider

116111.no
Er en gratis nødtelefon for barn og unge, og er åpen når barneverntjenestens kontorer er stengt

ung.no
Her finner du svar på det meste du som barn eller ung lurer på

korspahalsen.no
Du kan ringe og skrive anonymt med voksne som gjerne vil høre på deg og hjelpe deg  

mentalhelse.no
Mental Helse er en medlemsorganisasjon for mennesker med psykiske helseproblemer, pårørende og andre interesserte.

stinesofiesstiftelse.no
Stine Sofies Stiftelse er en stiftelse som arbeider for å beskytte barn mot vold og overgrep, for å avdekke vold og overgrep mot barn og for å sikre barnas rettssikkerhet.

rvts.no
Regionalt ressurssenter om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging.

barneombudet.no
Fakta om barnas rettigheter. Har også spørsmål- og svartjeneste

bufdir.no
Det statlige barnevernet. Oversikt over hjelpetiltak, lover m.m.

hfsm.no
Hjelp for seksuelt misbrukte    

kirkens-sos.no
Kirkens SOS i Norge er landets største døgnåpne krisetjeneste på telefon og internett