Aurland kommune

Aurland kommune har akuttberedskap.
Annen vaktordning

Interkom. samarbeid:
Interkommunal vaktordning for: 

  • Aurland kommune
  • Lærdal kommune
  • Årdal kommune

Telefon:
90 21 34 81
116 111
02800

Åpningstider:
Interkommunal vaktordning som er tilgjengelig hele døgnet.

Barneverntjenesten

Telefon:
Aurland: 57 63 20 01
Lærdal: 57 64 12 00 (sentralbord)
Mobil: 908 84 863

Besøksadresse:
Aurland: Fjordsenteret
Lærdal: Lærdal rådhus

Postadresse:
Aurland og Lærdal Barnevern
Vangen 1
5745 Aurland

Nettside:
www.aurland.kommune.no