Brønnøy kommune

Brønnøy kommune har akuttberedskap.
Annen vaktordning

Interkommunal vaktordning for:

  • Bindal kommune
  • Brønnøy kommune
  • Sømna kommune
  • Vega kommune
  • Vevelstad kommune

Telefon:
90 80 72 10

Åpningstider:
Interkommunal vaktordning som er tilgjengelig mandag - fredag kl. 16:00 - 08:00.
Hele døgnet i helg og på helligdager.

Barneverntjenesten

Telefon:
75 01 20 00 (servicekontoret)
Vakttelefon 95 85 46 70

E-post:
post.barnevern@bronnoy.kommune.no

Åpningstider:
Mandag - fredag kl. 08:00 - 16:00 (vinter) og 08:00 - 15:00 (sommer)

Besøksadresse:
Rådhuset
8905 Brønnøysund (hovedkontor for Sør Helgeland barneverntjeneste)

Postadresse:
Barneverntjenesten Sør- Helgeland
Rådhuset
8905 Brønnøysund

Nettside:
www.bronnoy.kommune.no