Drammen kommune

Drammen kommune har akuttberedskap.
Barnevernvakt

Barnevernvakten i Drammen for:

  • Drammen kommune
  • Lier kommune

Telefon:
32 04 65 00 
116 111
02800

Åpningstider:
Mandag - torsdag kl. 15:30 - 23:00
Fredag kl. 15:30 - 01:00
Lørdag kl. 16:00 - 01:00
Søndag kl. 15:00 - 23:00
Utenom åpningstid kan barnevernvakten nås gjennom politi eller legevakt.

Besøksadresse:
Grønland 36 (politistasjonen)
3045 Drammen

Postadresse:
Postboks 671 Strømsø
3003 Drammen

Nettside: 
Barnevernvakten i Drammen


 

Barneverntjenesten

Telefon:
90 69 89 19

E-post:
barnevern@drammen.kommune.no

Åpningstider:
Mandag - fredag mellom kl. 08:00 og 15:00

Besøksadresse:
Amt. Blomsgt. 1, 3015 Drammen
Telthusgata 8, 3044 Drammen
Evjegata 6, 3050 Mjøndalen
Eikeveien 17, 3060 Svelvik

Postadresse:
Barneverntjenesten
Postboks 671 Strømsø
3003 Drammen

Nettside:
Barnevernet i Drammen