Eidfjord kommune

Eidfjord kommune har akuttberedskap.
Annen vaktordning

Interkommunal vaktordning for: 

  • Eidfjord kommune
  • Ullensvang herad
  • Ulvik herad

Telefon:
97 55 85 10 
97 55 85 11

Åpningstider:
Interkommunal vaktordning som er tilgjengelig utenom barneverntjenestens kontortid.  

Barneverntjenesten

Telefon:
53 65 40 00

E-post:
hb@odda.kommune.no

Åpningstider:
Mandag - fredag mellom kl. 08:00 og 15:00

Besøksadresse:
Torget 2-4, 2. etg
Opheimsgata 31
5750 ODDA

Postadresse:
Hardanger barnevern
Postboks 53
5751 Odda

Nettside:
www.hardanger-barnevern.no

Kommunens nettsider:
www.eidfjord.no