Gol kommune

Gol kommune har akuttberedskap.
Annen vaktordning

Interkommunal vaktordning i Hallingdal for:

  • Flå kommune
  • Nesbyen kommune
  • Gol kommune
  • Hemsedal kommune
  • Ål kommune
  • Hol kommune

Telefon: 
45 73 89 63
116 111
02800

Åpningstider:
Mandag - fredag kl. 16:00 - 08:00.
Hele døgnet i helg og på helligdager.

 

 

Barneverntjenesten

Telefon:
32 08 53 10

Åpningstider:
Mandag - fredag mellom kl. 09:00 og 15:00

Besøksadresse:
Kommunehuset
Gamlevegen 4
3550 Gol
eller
Sundrevegen 95-97
3570 Ål (hovedkontoret)

Postadresse:
Hallingdal barnevernteneste
Postboks 9
3571 Ål

Nettside:
www.aal.kommune.no

Kommunens nettsider:
www.gol.kommune.no