Gran kommune

Gran kommune har akuttberedskap.
Barnevernvakt

Barnevernvakten i Gjøvik for:

  • Gjøvik kommune
  • Gran kommune
  • Nordre Land kommune
  • Søndre Land kommune
  • Vestre Toten kommune
  • Østre Toten kommune
  • Lunner kommune (går over til Romerike barnevernvakt fra 01.04.23.)

Telefon:
61 18 95 44
116 111 
02800 

Åpningstider:
Mandag - fredag kl. 15:30 - 08:00.
Hele døgnet i helg og høytid.

Besøksadresse:
Øverbyvegen 91
2815 Gjøvik

Nettside:
Barnevernvakten i Gjøvik

Barneverntjenesten

Telefon:
61 33 84 00

E-post:
postmottak@gran.kommune.no

Besøksadresse:
Rådhuset
2770 Jaren

Postadresse:
Gran kommune
Rådhusvegen 39
2770 Jaren

Nettside:
www.gran.kommune.no