Hadsel kommune

Hadsel kommune har akuttberedskap.
Annen vaktordning

Interkommunal vaktordning i Vesterålen for: 

  • Andøy
  • Bø i Vesterålen
  • Hadsel kommune
  • Lødingen kommune
  • Sortland kommune
  • Øksnes kommune

Telefon:
97 99 38 00

Åpningstider:
Interkommunal vaktordning som er tilgjengelig mandag - fredag kl. 15.30 - 08.00.
Hele døgnet i helg og på helligdager.

Nettside:
www.vestbv.no

Barneverntjenesten

Telefon:
97 99 38 00

Åpningstider:
Mandag - fredag kl. 08.00 - 15.30

Besøksadresse:
Rådhusgata 5
Stokmarknes

Postadresse:
Vesterålen barnevern
Postboks 338
8401 Sortland

Nettside:
www.vestbv.no