Halden kommune

Halden kommune har akuttberedskap.
Annen vaktordning

Telefon:
90 17 32 22

Åpningstider:
Vaktordningen er tilgjengelig hele døgnet utenom kontortid, alle dager i året.
I kontortiden kontaktes barneverntjenesten.

Besøksadresse:
Os allè 4
1771 Halden

Postadresse:
Barnevernvakten
Os allé 4
1777 Halden

Nettside:
www.halden.kommune.no

Barneverntjenesten

Telefon:
69 17 45 00

Besøksadresse:
Os allè
1777 Halden

Postadresse:
Barneverntjenesten i Halden
Os allè
1777 Halden

Nettside:
www.halden.kommune.no