Hasvik kommune

Hasvik kommune har akuttberedskap.
Annen vaktordning

Interkommunalt samarbeid:
Interkommunal vaktordning for: 

  • Alta 
  • Kvænangen
  • Loppa
  • Hasvik
     

Telefon:
45 39 69 08
116 111
02800

Åpningstider:
Interkommunal vaktordning som er tilgjengelig fra kl. 15:00 - 08:00 på hverdager. 
Hele døgnet i helg og på helligdager.
 

Barneverntjenesten

Telefon:
78 45 27 00
41 41 32 64
90 93 94 15
78 45 15 08

E-post:
barnevernleder@hasvik.kommune.no

Åpningstider:
Mandag - fredag mellom kl. 08:00 og 15:00

Besøksadresse:
Hasvik helsesenter
9590 Hasvik

Postadresse:
Hasvik Kommune
Barneverntjenesten
Fjellveien 6
Postboks 43
9593 Breivikbotn

Nettside:
www.hasvik.kommune.no