Hole kommune

Hole kommune har akuttberedskap.
Annen vaktordning

Interkommunal vaktordning for: 

  • Hole kommune
  • Ringerike kommune

Telefon:
91 11 46 00

Åpningstider:
Mandag - fredag kl. 15:30 - 08:00.
Hele døgnet i helg og på helligdager.   

Besøksadresse:
Familiens Hus, Storgata 11, 3510 Hønefoss

Postadresse:
Ringerike kommune
Barnevernvakt
Postboks 123 Sentrum
3502 Hønefoss 

Nettside: 
Barnevernvakten i Ringerike

E-post:
barnevernvakt@ringerike.kommune.no
 

Barneverntjenesten

Telefon:
40 48 72 41
32 16 11 00


Åpningstider:
Mandag - fredag mellom kl. 08:00 og 15:00

Besøksadresse:
Viksveien 30
3530 Røyse

Postadresse:
Hole kommune
Barneverntjenesten
Viksveien 30
3530 Røyse

Nettside:
www.hole.kommune.no