Hole kommune

Hole kommune har akuttberedskap.
Barnevernvakt

Barnevernvakta i Ringerike for:

  • Hole kommune
  • Ringerike kommune

Telefon:
91 11 46 00
116 111
02800

Åpningstider:
Mandag - torsdag kl. 17:00 - 22:00.
Fredag og lørdag kl. 17:00 - 24:00.
Søndag kl. 17:00 - 22:00.
Alle dager aktiv bakvakt via 116 111 (Alarmtelefonen for Barn og Unge).   

Besøksadresse:
Familiens Hus, Storgata 11, 3510 Hønefoss

Postadresse:
Ringerike kommune
Barnevernvakt
Postboks 123 Sentrum
3502 Hønefoss 

Nettside: 
Barnevernvakten i Ringerike

E-post:
barnevernvakt@ringerike.kommune.no
 

Barneverntjenesten

Telefon:
32 16 11 00
55 55 33 33

Åpningstider:
Mandag - fredag mellom kl. 08:00 og 15:00

Besøksadresse:
Viksveien 30
3530 Røyse

Postadresse:
Hole kommune
Barneverntjenesten
Viksveien 30
3530 Røyse

Nettside:
www.hole.kommune.no