Jevnaker kommune

Jevnaker kommune har akuttberedskap.
Annen vaktordning

Interkommunal vaktordning for: 

  • Jevnaker kommune
  • Krødsherad kommune
  • Modum kommune
  • Sigdal kommune
  • Øvre Eiker kommune

Telefon:
40 92 12 33

Åpningstider:
Interkommunal vaktordning som er tilgjengelig på hverdager mellom kl. 15:30 og 08:00.
Hele døgnet i helg og på helligdager.  
 

Barneverntjenesten

Telefon:
61 31 57 00

E-post:
postmottak@jevnaker.kommune.no

Åpningstider:
Mandag - fredag: 08.00-15.00

Besøksadresse:
Samfunnshuset
Kirkegata 6
3520 Jevnaker

Postadresse:
Jevnaker Kommune
Barneverntjenesten
Postboks 60
3521 Jevnaker

Nettside:
www.jevnaker.kommune.no