Meløy kommune

Meløy kommune har akuttberedskap.
Annen vaktordning

Telefon:
91 10 98 06
116 111
02800

Åpningstider:
Vaktordning som er tilgjengelig mandag - fredag kl. 15:30 - 08:00.
Hele døgnet i helg og på helligdager.

Barneverntjenesten

Telefon:
75 71 00 00

E-post:
postmottak@meloy.kommune.no

Åpningstider:
Mandag - fredag kl. 08:00 - 15:30

Besøksadresse:
Meløy Rådhus
Gammelveien 5
8150 Ørnes

Postadresse:
Barneverntjenesten i Meløy
Gammelveien 5
8150 Ørnes

Nettside:
www.meloy.kommune.no