Randaberg kommune

Randaberg kommune har akuttberedskap.
Barnevernvakt

Interkommunalt samarbeid
Barnevernvakten i Stavanger for:

  • Hjelmeland kommune
  • Kvitsøy kommune
  • Randaberg kommune
  • Sola kommune
  • Stavanger kommune
  • Strand kommune

Telefon:
51 89 91 67
116 111
02800

Åpningstider:
Mandag til fredag 08.00 – 15.30. 
Søndag - torsdag kveld mellom kl. 18:00  -02:00.
Fredag og lørdag kveld kl. 18:00 - 03:00. 

Telefonen besvares hele døgnet.

Besøksadresse:
Lagårdsveien 6
4010 Stavanger

Postadresse:
Postboks 8001
4068 Stavanger 

Nettside:
Barnevernvakten i Stavanger
 

Barneverntjenesten

Telefon:
45 87 06 97

Åpningstider:
Mandag - fredag kl. 08:00 - 15:00

Besøksadresse:
Torvmyrveien 24, 4070 Randaberg
Randaberg

Postadresse:
Barneverntjensten i Randeberg og Kvitsøy 
Postboks 40
4096 Randaberg

E-post:
post@randaberg.kommune.no

Nettside:
www.randaberg.kommune.no