Rennebu kommune

Rennebu kommune har akuttberedskap.
Annen vaktordning

Interkom. samarbeid:
Interkommunal vaktordning for: 

  • Oppdal kommune
  • Rennebu kommune

Telefon:
97 07 98 45
116 111
02800

Åpningstider:
Interkommunal vaktordning som er tilgjeneglig utenom barneverntjenestens åpningstider.

Besøksadresse:
Rådhuset
7340 Oppdal

Postadresse:
Oppdal kommune, barneverntjenesten
Inge Krokanns veg 2
7340 Oppdal

Nettside:
www.oppdal.kommune.no

Barneverntjenesten

Telefon:
72 40 10 00

Besøksadresse:
Oppdal kommune, barneverntjenesten
Inge Krokannsveg 2
7340 Oppdal

Postadresse:
Oppdal kommune, barneverntjenesten
Inge Krokannsveg 2
7340 Oppdal

Nettside:
www.rennebu.kommune.no