Skjervøy kommune

Skjervøy kommune har akuttberedskap.
Annen vaktordning

Interkommunalt samarbeid:
Interkommunal vaktordning i Nord-Troms for:

  • Kåfjord kommune
  • Nordreisa kommune
  • Skjervøy kommune

Telefon:
41 70 61 40
116 111
02800

Åpningstider:
Interkommunal vaktordning som er tilgjengelig mandag - fredag kl. 15:30 - 08:00.
Hele døgnet i helg og på helligdager.
 

Barneverntjenesten

Telefon:
77 77 55 00
77 77 55 53

Besøksadresse:
Skoleveien 6
9180 Skjervøy

Postadresse:
Barneverntjenesten i Skjervøy kommune
Postboks 145
9189 Skjervøy

Nettside:
www.skjervoy.kommune.no