Sør-Varanger kommune

Sør-Varanger kommune har akuttberedskap.
Annen vaktordning

Telefon:
41 39 31 66
116 111
02800

Åpningstider:
Vaktordning som er tilgjengelig mandag - fredag kl. 15:30 - 08:00.
Hele døgnet i helg og på helligdager.   

Barneverntjenesten

Telefon:
78 97 75 11

E-post:
barnevernet@sor-varanger.kommune.no

Åpningstider:
Mandag - fredag mellom kl. 08:00 og 15:00

Besøksadresse:
Rådhusplassen 3
Kirkenes

Postadresse:
Barneverntjenesten i Sør-Varnager
Postboks 406
9915 Kirkenes

Nettside:
www.sor-varanger.kommune.no