Tysnes kommune

Tysnes kommune har akuttberedskap.
Barnevernvakt

Barnevernvakten i Bergen for:

  • Austevoll kommune
  • Bergen kommune
  • Bjørnafjorden kommune
  • Kvam herad
  • Osterøy kommune
  • Samnanger kommune
  • Tysnes kommune

Telefon:
55 36 11 80 

Åpningstider:
Åpent alle dager fra kl. 08:00 - 02:00.
Telefonen besvares hele døgnet.

Besøksadresse:
Bergen sentrum politistasjon
Allehelgensgate 6
5016 Bergen

Postadresse:
Rådhuset i Bergen
Postboks 7700
5020 Bergen

E-post:
barnevernvakten@bergen.kommune.no

Nettside:
Barnevernvakten i Bergen
 

Barneverntjenesten

Telefon:
53 43 70 60

E-post:
post@tysnes.kommune.no

Åpningstider:
Vanlig kontortid kl. 09:00- 15:00

Besøksadresse:
Rådhuset

Postadresse:
Tysnes kommune
Oppvekstetaten
Barneverntenesta
Uggdalsvegen 301
5685 Uggdal

Nettside:
www.tysnes.kommune.no