Ulvik herad

Ulvik herad har akuttberedskap.
Annen vaktordning

Interkom. samarbeid:
Interkommunal vaktordning for: 

  • Eidfjord kommune
  • Ullensvang herad
  • Ulvik herad

Telefon:
97 55 85 10 
97 55 85 11
116 111
02800

Åpningstider:
Interkommunal vaktordning som er tilgjengelig utenom barneverntjenestens kontortid.  

Barneverntjenesten

Telefon:
53 65 40 00

Besøksadresse:
Torget 2-4 2. etg
Opheimsgata 31
5750 ODDA

Postadresse:
Hardanger Barneverntjeneste
Postboks 53
5751 Odda

Nettside:
www.hardanger-barnevern.no

Kommunens nettsider:
www.ulvik.kommune.no