Øvre Eiker kommune

Øvre Eiker kommune har akuttberedskap.
Annen vaktordning

Interkommunal vaktordning for: 

  • Jevnaker kommune
  • Krødsherad kommune
  • Modum kommune
  • Sigdal kommune
  • Øvre Eiker kommune

Telefon:
40 92 12 33

Åpningstider:
Interkommunal vaktordning som er tilgjengelig på hverdager mellom kl. 15:30 og 08:00.
Hele døgnet i helg og på helligdager.  
 

Barneverntjenesten

Telefon:
47 66 37 07

Åpningstider:
Mandag - fredag mellom kl. 08:00 og 15:00

Besøksadresse:
Rådhuset
3300 Hokksund

Postadresse:
Øvre Eiker kommune
Barneverntjenesten
Rådhuset
3300 Hokksund

Nettside:
www.ovre-eiker.kommune.no