Øyer kommune

Øyer kommune har akuttberedskap.
Barneverntjenesten

Telefon:
61 26 81 70

Besøksadresse:
Kontorbygget på Tretten

Postadresse:
Øyer kommune, sosial- og familietjenesten
2635 Tretten

Nettside:
www.oyer.kommune.no