Alta kommune

Alta kommune har akuttberedskap.
Annen vaktordning

Interkommunal vaktordning for: 

  • Alta 
  • Kvænangen
  • Loppa
  • Hasvik
     

Telefon:
45 39 69 08
116 111
02800

Åpningstider:
Interkommunal vaktordning som er tilgjengelig fra kl. 15:00 - 08:00 på hverdager. 
Hele døgnet i helg og på helligdager.
 

Barneverntjenesten

Telefon:
78 45 53 26

Besøksadresse:
Markveien 26

Postadresse:
Barneverntjeneste i Alta og Kvænangen
Boks 174
9156 Storslett

Nettside:
www.alta.kommune.no