Alver kommune

Alver kommune har akuttberedskap.
Annen vaktordning

Interkommunalt samarbeid
Interkommunal vaktordning for: 

  • Alver kommune
  • Austrheim kommune
  • Fedje kommune

Telefon:
116 111
116 117
02800

Åpningstider:
I akutte situasjoner der det haster med å skaffe hjelp til et barn eller en ungdom ring 116 111 (Alarmtelefonen for barn og Unge), 111 117 (legevakt) eller 02800 (politiet), som i sin tur kan kontakte barneverntjenesten.

Postadresse:
Alver barnevern 
Postboks 4
5906 Frekhaug

Nettside:
www.alver.kommune.no

Barneverntjenesten

Telefon:
56 37 50 82

Åpningstider:
Mandag - fredag kl. 08.00 - 15.30

Besøksadresse:
Region Nordhordland Helsehus
Kvassnesvegen 40 (4.etg.)
5914 Isdalstø

Postadresse:
Barneverntenesta i Alver, Austrheim og Fedje  
Postboks 4
5906 Frekhaug

Nettside:
www.alver.kommune.no