Aremark kommune

Aremark kommune har akuttberedskap.
Annen vaktordning

Interkom. samarbeid:
Interkommunal vaktordning i Indre Østfold for:

  • Aremark kommune
  • Indre Østfold kommune
  • Marker kommune
  • Rakkestad kommune
  • Skiptvet kommune

Telefon:
98 90 11 00
116 111
02800

Åpningstider:
Interkommunal vaktordning tilgjengelig fra mandag til fredag mellom kl. 15:00 og 08:00. 
Hele døgnet i helg og på helligdager.

Besøksadresse:
Ingen fast adresse. Ambulerende vakt.

Postadresse:
Ordfører Voldens vei 1
1850 Mysen

Nettside:
www.aremark.kommune.no

Barneverntjenesten

Telefon:
69 19 96 00
69 19 96 31
69 19 96 01

E-post:
post@aremark.kommune.no

Åpningstider:
Mandag - fredag åpent mellom kl. 07:30 og 15:30 (i perioden 15.05. - 31.08 åpent mellom kl. 07:30 og 15:00)

Besøksadresse:
Aremark Rådhus
Aremarkveien 2276
1798 Aremark

Postadresse:
Aremark Rådhus
Barneverntjenesten
1798 Aremark

Nettside:
www.aremark.kommune.no