Beiarn kommune

Beiarn kommune har akuttberedskap.
Annen vaktordning

Interkommunal vaktordning for: 

  • Beiarn kommune
  • Saltdal kommune

Telefon:
90 94 96 64

Åpningstider:
Interkommunal vaktordning som er tilgjengelig på hverdager fra kl. 15:30 - 08:00.
Hele døgnet i helg og på helligdager.

Barneverntjenesten

Telefon:
75 56 91 22
94 79 88 03

E-post:
post@beiarn.kommune.no

Åpningstider:
Kontordager i Beiarn tirsdag/fredag

Besøksadresse:
Kommunehuset Moldjord eller
Strandgt. 14/18
8250 Rognan

Postadresse:
Saltdal kommune
Beiarn og Saltdal barneverntjeneste
Kirkegt. 23
8250 Rognan

Nettside:
www.beiarn.kommune.no