Bremanger kommune

Bremanger kommune har akuttberedskap.
Annen vaktordning

Interkommunalt samarbeid
Interkommunal vaktordning for: 

  • Askvoll kommune
  • Bremanger kommune
  • Fjaler kommune
  • Hyllestad kommune
  • Kinn kommune
  • Solund kommune
  • Sunnfjord kommune

Telefon:
47 45 72 72
116 111
02800

Åpningstider:
Interkommunal vaktordning som er tigjengelig mandag - fredag kl. 15.30 - 08.00.
Hele døgnet i helger og på helligdager.  

Besøksadresse:
Ambulerende 

Barneverntjenesten

Telefon:
57 79 63 00
917 50 143

Åpningstider:
Kvardagar kl. 09-15-30

Besøksadresse:
Rådhuset
6723 Svelgen

Postadresse:
Bremanger kommune
Postboks 104
6721 Svelgen

Nettside:
www.bremanger.kommune.no