Evenes kommune

Evenes kommune har akuttberedskap.
Annen vaktordning

Interkommunal vaktordning for: 

  • Evenes kommune
  • Narvik kommune
     

Telefon:
90 98 45 00 

Åpningstider:
Interkommunal vaktordning som er tilgjengelig mandag - fredag kl. 15:30 - 08:00.
Hele døgnet i helg og på helligdager.
Er også beredskap for Kjøpsvik i Tysfjord.
 

Barneverntjenesten

Telefon:
76 91 34 16

E-post:
postmottak@narvik.kommune.no

Åpningstider:
Mandag - fredag kl. 08:00 - 15:30

Besøksadresse:
Teknologiveien 2 A, Narvik

Postadresse:
Ofoten barneverntjeneste
Postboks 64
8501 Narvik

Nettside:
www.evenes.kommune.no