Fedje kommune

Fedje kommune har akuttberedskap.
Annen vaktordning

Interkom. samarbeid:
Interkommunal vaktordning for: 

  • Alver kommune
  • Austrheim kommune
  • Fedje kommune

Telefon:
116 111
116 117
02800

Åpningstider:
I akutte situasjoner der det haster med å skaffe hjelp til et barn eller en ungdom ring 116 111 (Alarmtelefonen for barn og Unge), 111 117 (legevakt) eller 02800 (politiet), som i sin tur kan kontakte barneverntjenesten.

Postadresse:
Alver kommune
Postboks 4
5906 Frekhaug

Nettside:
www.alver.kommune.no

Barneverntjenesten

Telefon:
56 16 20 00
56 16 21 00

Besøksadresse:
Familiekontoret i Austrheim 2 .etasje i kommunehuset
5943 Austrheim

Postadresse:
Barneverntjenesten i Austrheim og Fedje kommuner
Kommunehuset
5943 Austrheim

Nettside:
www.fedje.kommune.no