Fredrikstad kommune

Fredrikstad kommune har akuttberedskap.
Annen vaktordning

Interkom. samarbeid:
Interkommunal vaktordning for: 

  • Fredrikstad kommune
  • Hvaler kommune

Telefon:
95 29 68 24
116 111
02800

Åpningstider:
Mandag - fredag kl. 15.30 - 08:00
Hele døgnet i helg og på helligdager

Besøksadresse:
Wilbergjordet 1
1605 Fredrikstad

Barneverntjenesten

Telefon:
69 95 90 00

E-post:
sbarnev@fredrikstad.kommune.no

Besøksadresse:
Wilbergjordet 1
1605 Fredrikstad

Postadresse:
Postboks 1405
1602 Fredrikstad

Nettside:
www.fredrikstad.kommune.no