Froland kommune

Froland kommune har akuttberedskap.
Barnevernvakt

Barnevernvakten i Kristiansand for: 

 • Arendal kommune
 • Birkenes kommune
 • Bygland kommune
 • Bykle kommune
 • Evje og Hornnes kommune
 • Farsund kommune
 • Flekkefjord kommune
 • Froland kommune
 • Gjerstad kommune
 • Grimstad kommune
 • Hægebostad kommune
 • Iveland kommune
 • Kristiansand kommune
 • Kvinesdal kommune
 • Lillesand kommune
 • Lindesnes kommune
 • Lyngdal kommune
 • Risør kommune
 • Sirdal kommune
 • Tvedestrand kommune
 • Valle kommune
 • Vegårshei kommune
 • Vennesla kommune
 • Åseral kommune
 • Åmli kommune

Telefon:
38 07 54 00

Åpningstider:
Mandag - torsdag 08:00 - 23:00
Fredag 08:00 - 24:00
Lørdag 17:00 - 01:00
Søndag 17:00 - 23:00

Telefonen besvares hele døgnet 

Besøksadresse dagtid:
Gyldenløvesgt 23, 4 etg.

Besøksadresse kveld og helg: 
Kristiansand politistasjon
Vestre Strandgate 55
4614 Kristiansand

Postadresse:
Postboks 4
4685 Nodeland

E-post:
Barnevernvakta@kristiansand.kommune.no 


 

Barneverntjenesten

Telefon:
37 50 25 70

E-post:
post@froland.kommune.no

Åpningstider:
Mandag - fredag kl. 09:00 - 15:00

Besøksadresse:
Frolandssenteret 4B

Postadresse:
Familiens Hus Froland, avdeling barneverntjenesten
Frolandssenteret 4 b
4820 Froland 

Nettside:
www.froland.kommune.no