Gjøvik kommune

Barnevernvakt

Barnevernvakten i Gjøvik for:

  • Gjøvik kommune
  • Gran kommune
  • Nordre Land kommune
  • Søndre Land kommune
  • Vestre Toten kommune
  • Østre Toten kommune
  • Lunner kommune (går over til Romerike barnevernvakt fra 01.04.23.)

Telefon:
61 18 95 44
116 111 
02800 

Åpningstider:
Mandag - fredag kl. 15:30 - 08:00.
Hele døgnet i helg og høytid.

Besøksadresse:
Øverbyvegen 91
2815 Gjøvik

Nettside:
Barnevernvakten i Gjøvik

Barneverntjenesten

Telefon:
61 18 95 60

E-post:
postmottak@gjovik.kommune.no

Besøksadresse:
Strandgata 17
2815 Gjøvik

Postadresse:
Gjøvik og Land barneverntjeneste
Postboks 630
2810 Gjøvik

Nettside:
www.gjovik.kommune.no