Hægebostad kommune

Hægebostad kommune har akuttberedskap.
Annen vaktordning

Interkommunal vaktordning i Lister-regionen for:

  • Farsund  
  • Flekkefjord  
  • Hægebostad 
  • Kvinesdal
  • Lyngdal 
  • Sirdal 

Telefon:
90 22 61 11

Åpningstider:
Tilgjengelig mellom kl. 15:00 og 08:00 på hverdager. 
Hele døgnet i helg og på helligdager.

Nettside:
Vaktordning i Lister-regionen

Barneverntjenesten

Telefon:
38 38 20 00 

E-post:
post@farsund.kommune.no

Åpningstider:
Mandag - fredag kl. 08:00 - 15:30

Besøksadresse:
Husan
Borgaten 7
Farsund

Postadresse:
Lister barnevern
Postboks 100
4552 Farsund

Nettside:
www.haegebostad.kommune.no