Hemsedal kommune

Hemsedal kommune har akuttberedskap.
Barnevernvakt

Interkommunalt samarbeid
Barnevernvakta i Ringerike for:

 • Etnedal kommune
 • Flå kommune
 • Gol kommune
 • Hemsedal kommune
 • Hol kommune
 • Hole kommune
 • Nesbyen kommune 
 • Nord-Aurdal kommune
 • Ringerike kommune
 • Sør-Aurdal kommune
 • Vang i Valdres
 • Vestre Slidre kommune
 • Øystre Slidre kommune
 • Ål kommune

Telefon:
91 11 46 00
116 111
02800

Åpningstider:
Mandag - torsdag kl. 17:00 - 22:00.
Fredag og lørdag kl. 17:00 - 24:00.
Søndag kl. 17:00 - 22:00.
Alle dager aktiv bakvakt via 116 111 (Alarmtelefonen for Barn og Unge).   

Besøksadresse:
Familiens Hus, Storgata 11, 3510 Hønefoss

Postadresse:
Ringerike kommune
Barnevernvakt
Postboks 123 Sentrum
3502 Hønefoss 

Nettside: 
Barnevernvakten i Ringerike

E-post:
barnevernvakt@ringerike.kommune.no
 

Barneverntjenesten

Telefon:
32 08 53 10

E-post:
barnevern@aal.kommune.no

Åpningstider:
Mandag - fredag mellom kl. 09:00 og 15:30

Besøksadresse:
Bygdaheimen 
3560 Hemsedal
eller
Sundrevegen 95-97
3570 Ål (hovedkontoret)

Postadresse:
Hallingdal barnevernteneste
Postboks 9
3571 Ål

Nettside:
www.aal.kommune.no

Kommunens nettsider:
www.hemsedal.kommune.no