Høyanger kommune

Høyanger kommune har akuttberedskap.
Annen vaktordning

Interkom. samarbeid:
Interkommunal vaktordning i Sogn for: 

  • Høyanger kommune
  • Luster kommune
  • Sogndal kommune
  • Vik kommune

Telefon:
40 02 29 88
116 111
02800

Åpningstider:
Interkommunal vaktordning som er tilgjengelig på følgende tidspunkt:
Vintertid (15 september til 14 mai): Mandag til fredag: fra kl 15:45 til kl 08:00. Helg og helligdager: Døgnåpent.
Sommertid: (15 mai til 14 september): Mandag til fredag: fra kl 15:00 til kl 08:00. Helg og helligdager: Døgnåpent.

Barneverntjenesten

Telefon:
57 71 16 72
Barnevernleiar 992 19 374

Besøksadresse:
Høyanger helsesenter

Postadresse:
Høyanger barnevernteneste
Postboks 159
6991 Høyanger

Nettside:
www.hoyanger.kommune.no