Iveland kommune

Iveland kommune har akuttberedskap.
Barnevernvakt

Barnevernvakta i Kristiansand for: 

 • Birkenes kommune
 • Bygland kommune
 • Bykle kommune
 • Evje og Hornnes Kommune
 • Iveland kommune
 • Kristiansand kommune
 • Lillesand kommune
 • Lindesnes kommune
 • Valle kommune
 • Vennesla kommune
 • Åseral kommune

Telefon:
38 07 54 00
116 111
02800

Åpningstider:
Mandag - torsdag 08:00 - 23:00
Fredag 08:00 - 24:00
Lørdag 17:00 - 01:00
Søndag 17:00 - 23:00.

Alle dager aktiv bakvakt via 116 111 (Alarmtelefonen for Barn og Unge)

Besøksadresse dagtid:
Gyldenløvesgt 23, 4 etg.

Besøksadresse kveld og helg: 
Kristiansand politistasjon
Tollbodgata 45
Kristiansand

Postadresse:
Postboks 4
4685 Nodeland

E-post:
Barnevernvakta@kristiansand.kommune.no 


 

Barneverntjenesten

Telefon:
38 15 23 23

Åpningstider:
Kontortid hverdager fra kl. 08:00 - 15:30
Interkommunal barneverntjeneste mellom Iveland, Vennesla, Evje og Hornes kommuner: Midt Agder Barnevern

Besøksadresse:
Sentrumsvegen 41
4700 Vennesla

Postadresse:
Midt- Agder barnevern
Enhet for Barn og Familie
Postboks 25
4701 VENNESLA

Nettside:
www.iveland.kommune.no