Kåfjord kommune

Kåfjord kommune har akuttberedskap.
Annen vaktordning

Interkom. samarbeid:
Interkommunal vaktordning i Nord-Troms for:

  • Kvænangen kommune
  • Kåfjord kommune
  • Nordreisa kommune
  • Skjervøy kommune

Telefon:
41 70 61 40
116 111
02800

Åpningstider:
Interkommunal vaktordning som er tilgjengelig mandag - fredag kl. 15:30 - 08:00.
Hele døgnet i helg og på helligdager.
 

Barneverntjenesten

Telefon:
77 71 92 61
77 71 92 62

Besøksadresse:
Kåfjord kommune
Øverveien 2
9146 OLDERDALEN

Postadresse:
Kåfjord kommune
Øverveien 2
9146 OLDERDALEN

Nettside:
www.kafjord.kommune.no