Karlsøy kommune

Karlsøy kommune har akuttberedskap.
Annen vaktordning

Telefon:
91 51 91 80 

Åpningstider:
Vaktordning som er tilgjengelig mandag - fredag kl. 15:30 - 08:00
Hele døgnet i helg og på helligdager

Barneverntjenesten

Telefon:
77 74 60 73

E-post:
aina.isaksen@karlsoy.kommune.no

Besøks - og postadresse: 
Barneverntjenesten Karlsøy kommune
Rådhusveien 41
9130 Hansnes

Nettside:
www.karlsoy.kommune.no