Karlsøy kommune

Karlsøy kommune har akuttberedskap.
Annen vaktordning

Telefon:
91 51 91 80 
116 111 
02800 

Åpningstider:
Vaktordning som er tilgjengelig mandag - fredag kl. 15:30 - 08:00.
Hele døgnet i helg og på helligdager.

Barneverntjenesten

Telefon:
77 74 60 74
905 70 368

E-post:
aina.isaksen@karlsoy.kommune.no

Besøksadresse:
Barneverntjenesten Karlsøy kommune
Rådhuset
9130 Hansnes

Postadresse:
Barneverntjenesten Karlsøy kommune
Rådhuset
9130 Hansnes

Nettside:
www.karlsoy.kommune.no