Kongsberg kommune

Kongsberg kommune har akuttberedskap.
Annen vaktordning

Telefon:
48 16 63 01 
116 111 
02800 

Åpningstider:
Vaktordning som er tilgjengelig mandag - fredag kl. 15:30 - 08:00.
Hele døgnet i helg og på helligdager.

Barneverntjenesten

Telefon:
32 86 60 00

Åpningstider:
Mandag - fredag mellom kl. 08:00 og 15:30

Besøksadresse:
2 etg. på Rådhuset
Kirkegata 1

Postadresse:
Barneverntjenesten i Kongsberg
Postboks 115
3602 Kongsberg

Nettside:
www.kongsberg.kommune.no