Kristiansand kommune

Kristiansand kommune har akuttberedskap.
Barnevernvakt

Barnevernvakta i Kristiansand for: 

 • Birkenes kommune
 • Bygland kommune
 • Bykle kommune
 • Evje og Hornnes Kommune
 • Iveland kommune
 • Kristiansand kommune
 • Lillesand kommune
 • Lindesnes kommune
 • Valle kommune
 • Vennesla kommune
 • Åseral kommune

Telefon:
38 07 54 00
116 111
02800

Åpningstider:
Mandag - torsdag 08:00 - 23:00
Fredag 08:00 - 24:00
Lørdag 17:00 - 01:00
Søndag 17:00 - 23:00.

Alle dager aktiv bakvakt via 116 111 (Alarmtelefonen for Barn og Unge)

Besøksadresse dagtid:
Gyldenløvesgt 23, 4 etg.

Besøksadresse kveld og helg: 
Kristiansand politistasjon
Tollbodgata 45
Kristiansand

Postadresse:
Postboks 4
4685 Nodeland

E-post:
Barnevernvakta@kristiansand.kommune.no 


 

Barneverntjenesten

Telefon:
38 07 59 30

E-post:
post.barnevern@kristiansand.kommune.no

Åpningstider:
08:00 -15:30

Besøksadresse:
4.etasje i Gyldengården
Gyldenløvesgate 23
Kristiansand

Postadresse:
Kristiansand kommune
Barneverntjenesten for Kristiansandsregionen
Postboks 4
4685 Nodeland 

Kommunens nettsider:
www.kristiansand.kommune.no