Kvænangen kommune

Kvænangen kommune har akuttberedskap.
Annen vaktordning

Interkommunal vaktordning i Nord-Troms for:

  • Kåfjord kommune
  • Nordreisa kommune
  • Skjervøy kommune

Telefon:
41 70 61 40

Åpningstider:
Interkommunal vaktordning som er tilgjengelig mandag - fredag kl. 15:30 - 08:00
Hele døgnet i helg og på helligdager
 

Barneverntjenesten

Telefon:
78 45 53 26

Besøksadresse:
Markveien 26

Postadresse:
Barneverntjeneste i Alta og Kvænangen
Boks 174
9156 Storslett

Nettside:
www.kvænangen.kommune.no