Kvinesdal kommune

Kvinesdal kommune har akuttberedskap.
Barnevernvakt

Interkom. samarbeid:
Barnevernvakta i Kristiansand for: 

 • Birkenes kommune
 • Bygland kommune
 • Bykle kommune
 • Evje og Hornnes Kommune
 • Farsund kommune
 • Flekkefjord kommune
 • Grimstad kommune
 • Hægebostad kommune
 • Iveland kommune
 • Kristiansand kommune
 • Kvinesdal kommune
 • Lillesand kommune
 • Lindesnes kommune
 • Lyngdal kommune
 • Sirdal kommune
 • Valle kommune
 • Vennesla kommune
 • Åseral kommune

Telefon:
38 07 54 00
116 111
02800

Åpningstider:
Mandag - torsdag 08:00 - 23:00
Fredag 08:00 - 24:00
Lørdag 17:00 - 01:00
Søndag 17:00 - 23:00.
Alle dager aktiv bakvakt via 116 111 

Besøksadresse:
Besøksadresse dagtid:

Gyldenløvesgt 23, 4 etg.

Besøksadresse på kveldstid:
Kristiansand politistasjon
Tollbodgata 45
Kristiansand

Postadresse:
Postboks 74
4685 NODELAND

Nettside:
www.kristiansand.kommune.no/HS/barnevernsvakta

E-post:
barnevernsvakta@kristiansand.kommune.no
 

Barneverntjenesten

Telefon:
38 38 20 00

E-post:
post@farsund.kommune.no

Besøksadresse:
Husan, Brogaten 7
4550 Farsund

Postadresse:
Lister Barnevern
Postboks 100
4552 Farsund

Nettside:
www.kvinesdal.kommune.no