Longyearbyen lokalstyre

Longyearbyen lokalstyre har akuttberedskap.
Barnevernvakt

Interkommunalt samarbeid
Barnevernvakten i Tromsø for:

  • Balsfjord kommune
  • Longyearbyen lokalstyre
  • Storfjord kommune
  • Tromsø kommune

Telefon:
95 19 52 40 
116 111
02800

Åpningstider:
Døgnåpen

Besøksadresse:
Fredrik Langes gate 25, 3. etasje.

Postadresse:
Barneverntjenesten
Rådhuset
Postboks 6900 Langnes
9299 Tromsø

Nettside: 
Barnevernvakta i Tromsø

E-post:
barnevernvakta@tromso.kommune.no

Barneverntjenesten

Telefon:
90 23 61 12 

E-post:
gunnhild.masterbakk@lokalstyre.no

Besøksadresse:
Næringsbygget
Longyearbyen

Postadresse:
Postboks 350
9171 Longyearbyen

Nettside:
www.lokalstyre.no