Lunner kommune

Lunner kommune har akuttberedskap.
Barnevernvakt

Interkommunalt samarbeid
Barnevernvakten i Gjøvik for:

  • Gjøvik kommune
  • Gran kommune
  • Lunner kommune
  • Nordre Land kommune
  • Søndre Land kommune
  • Vestre Toten kommune
  • Østre Toten kommune

Telefon:
61 18 95 44
116 111 
02800 

Åpningstider:
Mandag - fredag kl. 15:30 - 08:00.
Hele døgnet i helg og høytid.

Besøksadresse:
Øverbyvegen 91
2815 Gjøvik

Nettside:
Barnevernvakten i Gjøvik

Barneverntjenesten

Telefon:
61 32 40 00

Besøksadresse:
Sandsvegen 1
2740 Roa

Postadresse:
Barneverntjenesten
Sandsvegen 1  
2740 Roa

Nettside:
www.lunner.kommune.no