Marker kommune

Marker kommune har akuttberedskap.
Annen vaktordning

Interkom. samarbeid:
Interkommunal vaktordning i Indre Østfold for:

  • Aremark kommune
  • Indre Østfold kommune
  • Marker kommune
  • Rakkestad kommune
  • Skiptvet kommune

Telefon:
98 90 11 00
116 111
02800

Åpningstider:
Interkommunal vaktordning tilgjengelig fra mandag til fredag mellom kl. 15:00 og 08:00. 
Hele døgnet i helg og på helligdager.

Besøksadresse:
Ingen fast adresse. Ambulerende vakt.

Postadresse:
Ordfører Voldens vei 1
1850 Mysen

Nettside:
www.aremark.kommune.no

Barneverntjenesten

Telefon:
69 81 05 00
69 81 06 66

E-post:
post@marker.kommune.no

Åpningstider:
Vanlig kontortid mandag til fredag

Besøksadresse:
Rådhuset
Storgt. 60
1870 ØRJE

Postadresse:
Postboks 114
1871 ØRJE

Nettside:
www.marker.kommune.no