Melhus kommune

Melhus kommune har akuttberedskap.
Barnevernvakt

Interkommunalt samarbeid
Barnevernvakten i Trondheim for:

 • Fosenregionen (kommunene Indre Fosen, Osen, Ørland og Åfjord)
 • Frøya kommune
 • Heim kommune
 • Holtålen kommune
 • Hitra kommune
 • Malvik kommune
 • Melhus kommune
 • Midtre Gauldal kommune
 • Orkland kommune
 • Os kommune
 • Rindal kommune
 • Røros kommune
 • Skaun kommune
 • Surnadal kommune
 • Værnesregionen (kommunene Frosta, Meråker, Selbu, Stjørdal og Tydal)

Telefon:
02800
90 28 70 37
116 111

Åpningstider:
Døgnåpent

Postadresse:
Barnevernvakta
Trondheim kommune
Postboks 2300 Torgarden
7004 Trondheim

Nettside:
Barnevernvakten i Trondheim

E-post:
barnevernvakta.postmottak@trondheim.kommune.no
 

 

Barneverntjenesten

Telefon:
72 85 80 00
72 85 82 02

E-post:
Leder: eva.slind@melhus.kommune.no

Besøksadresse:
Melhus rådhus
Lenaveien 2
Melhus

Postadresse:
Melhus barneverntjeneste
Rådhuset
7224 Melhus kommune

Nettside:
www.melhus.kommune.no