Moss kommune

Moss kommune har akuttberedskap.
Annen vaktordning

Interkommunal vaktordning for: 

  • Moss kommune
  • Råde kommune
  • Våler kommune 

Telefon:
95 05 92 17

Åpningstider:
Interkommunal vaktordning er tilgjengelig mandag til fredag mellom kl. 15:00 og 08:00.
Hele døgnet i helg og på helligdager.   

Postadresse:
Moss kommune
Barneverntjenesten
Pb. 175
1501 Moss 

Nettside:
Interkommunal vaktordning
 

Barneverntjenesten

Telefon:
69 24 80 00

Besøksadresse:
Kirkegata 14, 2. etg.

Postadresse:
Moss kommune
Barneverntjenesten
Pb. 175
1501 Moss

Nettside:
www.moss.kommune.no