Nord-Odal kommune

Nord-Odal kommune har akuttberedskap.
Annen vaktordning

Interkommunal vaktordning for:

  • Eidskog kommune
  • Grue kommune
  • Kongsvinger kommune
  • Nord-Odal kommune
  • Sør-Odal kommune
  • Våler kommune
  • Åsnes kommune

Telefon:
40 44 16 73
116 111
02800

Åpningstider:
Interkommunal vaktordning som er tilgjengelig mandag til fredag mellom kl. 15:00 og 08:00.
Hele døgnet i helg og på helligdager.
 

Barneverntjenesten

Telefon:
62 96 80 92

E-post:
hilde.framaas@sor-odal.kommune.no

Åpningstider:
Vanlig kontortid mandag til fredag

Besøksadresse:
Øgardsvegen 2
2100 Skarnes

Postadresse:
Odal barneverntjeneste
Øgardsvegen 2
2100 Skarnes

Nettside:
www.nord-odal.kommune.no